Cycling Lab

Het Cycling Lab is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs, markt en eindgebruikers rondom fietsen. De kennis van al deze partijen wordt gebundeld om samen als Cycling Innovators een substantiële bijdrage te leveren aan de profilering van Groningen en Drenthe als onderscheidende fietsregio. Het Cycling Lab richt zich daarbij op creatieve en innovatie oplossingen voor fietsvraagstukken. Innovatiekracht is immers nodig om als regio voorop te blijven lopen. Onze drijfveer? Groningen en Drenthe: dé Fietsregio van de Wereld!

Waarom Cycling Lab?

Met het toenemende en veranderende gebruik van fietsen neemt ook de behoefte aan meer kennis over fietsen toe. Hoe bewegen fietsers zich door een gebied heen? Wat is de rol van fietsen in het dagelijks leven? Wat is hun begin- en eindpunt en met welk doel fietsen zij? Welke eisen stellen fietsers aan de fysieke inrichting van de openbare ruimte en welke wensen hebben zij? En wat leveren meer fietsbewegingen nu precies aan gezondheidswinst op? Het Cycling Lab werpt zich met al haar kennis en ervaring vanuit uiteenlopende disciplines op deze vraagstukken

Bouwen aan de fietsregio van de wereld!

Cycling Lab heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de ambitie van Groningen en Drenthe om de fietsregio van de wereld te worden. Thema’s als healthy ageing, vrijetijdseconomie, mobiliteit, presteren, veiligheid en duurzaamheid komen samen in fietsen. Ook in het Cycling Lab komen al deze thema’s samen. We vormen een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Groningen en Drenthe vormen het decor waar deze nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. De Cycling Innovators staan aan de startstreep. We bruisen van energie en ambitie en bouwen graag mee aan de fietsregio van de wereld.

Breed commitment

Marktpartijen, overheid, onderwijs en eindgebruikers participeren in het Cycling Lab. Zij geloven in de vraag naar kennis en expertise op het gebied van fietsen en zijn van mening hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Het Cycling Lab pakt vraagstukken op die bij overheden, gebruikers of marktpartijen aanwezig zijn. Hierbij richt het Cycling Lab zich primair op vraagstukken die vragen om een creatieve en innovatieve oplossing. De kruisbestuiving vanuit verschillende invalshoeken en disciplines levert verrassende en verfrissende inzichten op.

Pedalling towards the future

De ambities van het Cycling Lab zijn groot. Om een structurele bijdrage te leveren aan een duurzame fietstoekomst wil het Cycling Lab blijven verbinden en een steeds nadrukkelijkere brug slaan tussen het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en de inwoners van Groningen en Drenthe. Daarnaast wil Cycling Lab initiatieven van de overheid koppelen aan de expertise en ervaring van het noordelijke bedrijfsleven, de kennis van onderzoeksinstellingen als de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen en de inwoners van de provincies. Iedereen kan zijn of haar suggesties, ideeën of oplossingen indienen. Cycling Lab zal vervolgens kansrijke proposities omzetten tot concrete projecten. Binnen drie jaar wil Cycling Lab een platform zijn dat de connecties realiseert op gebied fietsen en innovatie.

Innovators

Contact